Cábelíci FK Králův Dvůr

PROHLÁŠENÍ FK KRÁLŮV DVŮR

12.03.2021

ke kandidatuře Mgr. Václava KUDRNY na funkci předsedy OFS Beroun

Dovolte mi, abych jménem Fotbalového klubu Králův Dvůr, ve kterém působím jako předseda, ještě jednou potvrdil kandidaturu Václava Kudrny na post předsedy Okresního fotbalového svazu Beroun. Václav Kudrna je řádným členem králodvorských Cábelíků, v našem klubu působil v minulosti jako hráč a v této roli chce v dalším období pokračovat.

Věříme, že skutečnost, že náš relativně skromný klub je již tradičním a v současné době nejstarším účastníkem třetí nejvyšší fotbalové soutěže a dlouhodobě se věnuje práci s mládeží, je dostatečným důkazem toho, že klub funguje na správných principech a každodenní poctivou a férovou práci nadřazuje nad politikaření a nekalé jednání.

Jsme klub, který chová respekt ke každému soupeři a váží si každého člověka, který pro fotbal pracuje, tím spíše, že ve svém volném čase a zadarmo, každého člověka, jehož úmysly jsou poctivé a v duchu fair play nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Nehodnotíme lidi podle toho, s kým sdílí kancelář, jak o něm píší média nebo jak o něm mluví známé osobnosti. Nemyslíme si totiž, že člověk, který byl úspěšný sportovec, komentátor či tiskový mluvčí, je automaticky schopný manažer a morální vzor a stejně tak si nemyslíme, že herci a populární osobnosti mají dostatečné informaci o běžném dění ve fotbale. Jejich názory mohou často vycházet pouze z kamarádských vztahů, předsudků a jisté dezinformovanosti.

V takovém případě bychom totiž nemohli respektovat ani protikandidáta na funkci předsedy okresního svazu, pana Ondřeje Lípu, jehož volební agitace je právě na těchto předsudcích, dogmatech a mediální kampani postavena, v berounském okrese nikdy nepůsobil ani jako hráč či fotbalový funkcionář a do dnešního dne není ani členem žádného fotbalového klubu na okrese Beroun.

Záleží nám, aby fotbal v České republice šel správným směrem, aby byl příkladem pro celou společnost, která se logicky potýká s úplně stejnými problémy. Přejeme si, aby naše děti fotbal milovaly a aby právě díky fotbalu získaly do života ty správné hodnoty.

Právě proto nám záleží, aby ve vedení fotbalu byli lidé, kteří jsou nejen čestní, ale i pracovití, schopní a kteří jsou připraveni naslouchat jiným názorům a navazovat na to dobré, co se v našem okrese Beroun v rámci fotbalového dění v posledních letech podařilo.

Věřím, že Václav Kudrna tyto naše vysoké nároky splňuje, a proto ho navrhujeme na funkci předsedy Okresního fotbalového svazu Beroun a jsem přesvědčen, že delegáti Okresní valné hromady rozhodnou ve volbách podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch a rozvoj fotbalového hnutí na Berounsku.

 

Ing. Zbyněk Hrabák

předseda FK Králův Dvůr z.s.